روان‌درمانی روان‌پویشی (PDT): سودمندی‌ها و موانع 2020

روان‌درمانی روان‌پویشی-min.jpg


روان‌درمانی روان‌پویشی (PDT): سودمندی‌ها و موانع 2020

پژوهشگران دانشگاه پزشکی ییل ایالات متحده امریکا در نوشتاری مروری به بررسی وضعیت فعلی نظام‌های روان‌درمانی روان‌پویشی(PDT)، میزان بازدهی، و چالش‌های موجود در گسترش این شیوه‌های روان‌درمانی پرداختند.

مکاتب فعلی روان‌درمانی روان‌پویشی با بهره‌گیری از مفاهیم اولیه و پایه روانکاوی و ترکیب آن با مباحث نوین علمی و روان‌درمانی به تسریع فرآیند روان‌درمانی در زمانی بسیار کوتاه (بین ۳ تا ۴۰ جلسه) پرداخته‌اند.


روان‌درمانی روان‌پویشی (PDT) چیست؟

روان‌درمانی روان‌پویشی (PDT) Psychodynamic psychotherapy در حقیقت شکلی خاص از روانشناسی عمق نگرانه depth psychology است که ریشه در روانکاوی فرویدی دارد.

تمرکز اصلی روان‌درمانی روان‌پویشی (PDT) بر آشکار ساختن مضامین محتوای ناخودآگاه افراد مراجعه کننده به درمان به منظور کاهش تنش های روانی آنها است.

رویکردهای روان‌درمانی روان‌پویشی (PDT) در مقایسه با دیگر اشکال روانشناسی عمق نگر به طور معمول تاکید بیشتری بر رابطه درمانی میان درمانگر و مراجع دارد.

دیدگاه روان‌درمانی روان‌پویشی (PDT) بر اساس این اندیشه استوار است که افکار و هیجان های ناخودآگاه ما ئر حقیقت علل مهم زیربنایی رفتار و کنش وری ما هستند.

رویکردروان‌درمانی روان‌پویشی (PDT) به رفتار به درجات مختلف بر این فرض استوار است که رفتار قابل مشاهده و پاسخ های آشکار Overt Behaviors and responses تابعی از فرایندهای روانی داخلی و رویدادهای پنهان رفتاری Covert Behaviors and processes است.

رویدادهای درونی و منابع تحریک محیطی که از سوی نظریه پردازان روان‌درمانی روان‌پویشی (PDT) مطرح شده با هم متفاوتند. اما همه رویکردهای روان‌درمانی روان‌پویشی (PDT) در این باره توافق دارند که سازماندهی شخصیت ما را شخصیت را ترکیبی از وقایع داخلی و خارجی شکل می دهد که از نظر آنها وقایع درونی در این زمینه نقش عمده تری دارند.

در فرمول بندی های روان‌درمانی روان‌پویشی (PDT)، شخصیت و رفتار ما شامل سه جزء محوری است:

 1. جبر روانی، که معتقد است افکار، احساسات و رفتار افراد هرگز تصادفی نیست، بلکه در عوض حاصل وقایع ذهنی و محیطی خاصی است.
 2. ناخودآگاهی پویشی، به این معنی که افکار، احساسات و رفتار افراد تحت تاثیر وقایع ذهنی قرار دارد که نسبت به آن آگاهی کاملی وجود ندارد.
 3. چشم انداز تحولی، که بر اساس آن تجارب سال های آغازین زندگی نقش مهمی در شکل گیری صفات منشی و شخصیتی ما ایفا می کنند.
 4. به عبارتی هرچند در طول تاریخ با طیف گسترده ای از روان های روان پویشی روبرو بوده ایم اما تمامی آنها دارای فصل مشترک های مشخصی بوده اند.


مولفه های نظری مبنایی روان‌درمانی روان‌پویشی (PDT):

پروفسور گابارد به عنوان یکی از چهره های اصلی روان درمانی، 7 مولفه نظری در حوزه های روان‌درمانی روان‌پویشی (PDT) را چنین طرح می کند:

 • بیشتر حیات ذهنی ما انسان ها در حوزه ناخودآگاهی ما است.
 • تجارب کودکی ما به همراه عوامل وراثتی شکل دهنده ما به عنوان یک فرد بزرگسال هستند.
 • نشانه ها و رفتارها، کارکردهای متعددی دارند و توسط نیروهای پیچیده و اغلب ناخودآگاه تعیین می شوند.
 • روابط انتقالی از سمت درمانجو به درمانگر اصلی ترین منبع زیربنایی برای درک درمانجو است.
 • انتقال متقابل درمانگر درک ارزشمندی از درمانجویی که آن را القاء کرده، به دست می دهد.
 • مقاومت درمانجو در برابر فرایند درمان، در حقیقت یک کانون عمده درمانی در روان‌درمانی روان‌پویشی (PDT) است.
 • هدف از روان‌درمانی روان‌پویشی (PDT)، یاری رساندن به بیمار جهت دستیابی به اصالت و بی همتایی است.
یافته های پژوهش روان‌درمانی روان‌پویشی (PDT):

الف) بخش اول یافته های پژوهش روان‌درمانی روان‌پویشی (PDT)


روان‌‎درمانی روان‎پویشی (PDT) درمانی سودمند و مقرون به صرفه است که سرعت عمل بالایی در حل مشکلات درون‌روانی مراجعان بخش سلامت روان دارد.

تصورات قالبی همچون داغ ننگ مراجعه به روان‌درمانگر، مشکلات بیمه‌ها برای پوشش دادن هزینه‌های روان‌درمانی، سوگیری روان‌درمانگران و نیز مراجعان به سمت مصرف دارو بجای روان‌درمانی، و مترادف دانستن PDTهای فعلی با روانکاوی کلاسیک عامل‌های مهم دور ماندن مردم از روان‎‌درمانی روان‌پویشی می‌شوند.

لازم است متحصصان سلامت روان که رویکرد روان‌پویشی دارند، به تشریح و تببین جنبه‌های مختلف و سودمندی‌های این سبک روان‌درمانی برای کارشناسان بیمه، مسئولان، و نیز سطح عمومی جامعه (بویژه مراجعان به بخش‌های بهداشت روان) بپردازند.


ب) بخش دوم یافته های پژوهش روان‌درمانی روان‌پویشی (PDT)

متخصصان PDT لازم است با انجام پژوهش‌های مقایسه‌ای، فراتحلیل، و پژوهش‌های آزمایشی، کارآیی و عوامل مختلف دخیل در PDT را به شکلی دقیق برای سایر متخصصان و نیز عامه مردم مشخص نمایند.

رویکرد عصب‌روانشناختی و بررسی نوروفیزیولوژی مغز در تبیین ساز و کارهای PDT و تسریع فرآیند روان‌درمانی مراجعان، کمک شایانی به فراگیر شدن این شیوه در بین مراجعان روان‌درمانی خواهد شد.

لازم است موسسات و سازمان‌های متولی آموزش و نظارت روان‌درمانی روان‌پویشی به متخصصان این حوزه روش‌های درست معرفی و دفاع از سودمندی‌های PDT را آموزش دهند.
 • Psychodynamic psychotherapy, also called psychodynamic therapy (PDT), is an effective and cost-effective mental health treatment.
 • An array of factors, such as stigma, managed care reimbursement practices, and a bias toward pharmacotherapy, create barriers for patients to access PDT.
 • To improve access to PDT, psychiatrists have a responsibility to advocate for changes in the current and future financial, regulatory, and attitudinal systems.
 • Psychiatrists have not been trained in advocacy skills and face additional challenges to advocacy.
 • Requisite advocacy skills and an approach to advocacy for PDT are described.


Keywords


Advocacy, Psychodynamic psychotherapy, Psychodynamic therapy, Challenges, Advocates, Dr. Amir Mohammad Shahsavarani Psychodynamic psychotherapy.

منبع: وب سایت رسمی انستیتو رزا مایند

 
بالا