jaodw

 1. Dr.Shahsavarani

  ریزه کاری های تشخیص روانی: مدت زمان لازم برای رسیدن به تشخیص

  ریزه کاری های تشخیص روانی: مدت زمان لازم برای رسیدن به تشخیص
 2. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: فرآیند دوم، کاهش آمیختگی شناختی-01

  درمان پذیرش و تعهد ACT: فرآیند دوم، کاهش آمیختگی شناختی-01
 3. Dr.Shahsavarani

  روان‌درمانی روان‌پویشی (PDT): سودمندی‌ها و موانع 2020

  روان‌درمانی روان‌پویشی (PDT): سودمندی‌ها و موانع 2020روان‌درمانی روان‌پویشی (PDT): سودمندی‌ها و موانع 2020پژوهشگران دانشگاه پزشکی ییل ایالات متحده امریکا در نوشتاری مروری به بررسی وضعیت فعلی نظام‌های روان‌درمانی روان‌پویشی(PDT)، میزان بازدهی، و چالش‌های موجود در گسترش این شیوه‌های...
بالا