nvlhk

 1. Dr.Shahsavarani

  بهداشت خواب: رفلاکس اسید معده حین خواب

  بهداشت خواب: رفلاکس اسید معده حین خواب
 2. Dr.Shahsavarani

  چهل فکر سمی: فکر سمی 11، جواب ابلهان خاموشی است

  چهل فکر سمی: فکر سمی 11، جواب ابلهان خاموشی است
 3. Dr.Shahsavarani

  ریزه کاری های تشخیص روانی: مدت زمان لازم برای رسیدن به تشخیص

  ریزه کاری های تشخیص روانی: مدت زمان لازم برای رسیدن به تشخیص
 4. Dr.Shahsavarani

  ریزه کاری های روانشناسی: اهمیت معنای زندگی مراجع در روان درمانی

  ریزه کاری های روانشناسی: اهمیت معنای زندگی مراجع در روان درمانی
 5. Dr.Shahsavarani

  ریزه کاری های روانشناسی: مواجهه با حقیقت

  ریزه کاری های روانشناسی: مواجهه با حقیقت
 6. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: فرآیند ششم، اقدام متعهدانه-02

  درمان پذیرش و تعهد ACT: فرآیند ششم، اقدام متعهدانه-02
 7. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: فرآیند سوم، تماس با زمان حال-03

  درمان پذیرش و تعهد ACT: فرآیند سوم، تماس با زمان حال-03
 8. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: فرآیند سوم، تماس با زمان حال-02

  درمان پذیرش و تعهد ACT: فرآیند سوم، تماس با زمان حال-02
 9. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: فرآیند دوم، کاهش آمیختگی شناختی-01

  درمان پذیرش و تعهد ACT: فرآیند دوم، کاهش آمیختگی شناختی-01
 10. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: فرآیند اول، پذیرش و تمایل -04

  درمان پذیرش و تعهد ACT: فرآیند اول، پذیرش و تمایل -04
 11. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: فرآیند اول، پذیرش و تمایل -01

  درمان پذیرش و تعهد ACT: فرآیند اول، پذیرش و تمایل -01
 12. Dr.Shahsavarani

  روان‌درمانی روان‌پویشی (PDT): سودمندی‌ها و موانع 2020

  روان‌درمانی روان‌پویشی (PDT): سودمندی‌ها و موانع 2020روان‌درمانی روان‌پویشی (PDT): سودمندی‌ها و موانع 2020پژوهشگران دانشگاه پزشکی ییل ایالات متحده امریکا در نوشتاری مروری به بررسی وضعیت فعلی نظام‌های روان‌درمانی روان‌پویشی(PDT)، میزان بازدهی، و چالش‌های موجود در گسترش این شیوه‌های...
بالا