روانکاوی

  1. Dr.Shahsavarani

    درمان پذیرش و تعهد ACT: فرآیند سوم، تماس با زمان حال-02

    درمان پذیرش و تعهد ACT: فرآیند سوم، تماس با زمان حال-02
  2. Dr.Shahsavarani

    روان‌درمانی روان‌پویشی (PDT): سودمندی‌ها و موانع 2020

    روان‌درمانی روان‌پویشی (PDT): سودمندی‌ها و موانع 2020روان‌درمانی روان‌پویشی (PDT): سودمندی‌ها و موانع 2020پژوهشگران دانشگاه پزشکی ییل ایالات متحده امریکا در نوشتاری مروری به بررسی وضعیت فعلی نظام‌های روان‌درمانی روان‌پویشی(PDT)، میزان بازدهی، و چالش‌های موجود در گسترش این شیوه‌های...
بالا