rozamind

 1. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: تحلیل رفتار کاربردی ABA- بخش سوم

  درمان پذیرش و تعهد ACT: تحلیل رفتار کاربردی ABA- بخش سوم
 2. Dr.Shahsavarani

  روان‌درمانی روان‌پویشی (PDT): سودمندی‌ها و موانع 2020

  روان‌درمانی روان‌پویشی (PDT): سودمندی‌ها و موانع 2020روان‌درمانی روان‌پویشی (PDT): سودمندی‌ها و موانع 2020پژوهشگران دانشگاه پزشکی ییل ایالات متحده امریکا در نوشتاری مروری به بررسی وضعیت فعلی نظام‌های روان‌درمانی روان‌پویشی(PDT)، میزان بازدهی، و چالش‌های موجود در گسترش این شیوه‌های...
 3. Dr.Shahsavarani

  بررسی تاثیر عوامل تراتوژنیک بر جنین انسان: بخش ششم

  بررسی تاثیر عوامل تراتوژنیک بر جنین انسان: بخش ششممنبع: وب سایت رسمی انستیتو رزا مایند IPBSES
 4. Dr.Shahsavarani

  بررسی تاثیر عوامل تراتوژنیک بر جنین انسان: بخش پنجم

  بررسی تاثیر عوامل تراتوژنیک بر جنین انسان: بخش پنجممنبع: وب سایت رسمی انستیتو رزا مایند IPBSES
 5. Dr.Shahsavarani

  بررسی تاثیر عوامل تراتوژنیک بر جنین انسان: بخش سوم

  بررسی تاثیر عوامل تراتوژنیک بر جنین انسان: بخش سوممنبع: وب سایت رسمی انستیتو رزا مایند IPBSES
بالا