تازه چه خبر

جدیدترین ارسال های پروفایل

اقبال لاهوری:

مَیآرا بزم بر ساحل که آنجا نوای زندگانی، نرم خیز است به دریا غَلت و با موجش درآویز حیات جاودان اندر ستیز است
  • Like
Reactions: Dr.Shahsavarani
Dr.Shahsavarani
Dr.Shahsavarani
از کثرت شور در می و جام،
آغوش جهان شده به ما کام،
از دست و دل و روح و دماغم،
تا چشم تو هر لحظه به ایام
بالا