kvo hvc

 1. Dr.Shahsavarani

  مثلث تعارض: گامهای تغییر-01

  مثلث تعارض: گامهای تغییر-01
 2. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: فرآیند سوم، تماس با زمان حال-01

  درمان پذیرش و تعهد ACT: فرآیند سوم، تماس با زمان حال-01
 3. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: هدف بافتارگرایی کارکردی

  درمان پذیرش و تعهد ACT: هدف بافتارگرایی کارکردی
 4. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: آسیب دیدگان-1

  درمان پذیرش و تعهد ACT: آسیب دیدگان-1
 5. Dr.Shahsavarani

  عوامل خطر ساز ابتلا به اتیسم: مشکلات بارداری و زایمان

  عوامل خطر ساز ابتلا به اتیسم: مشکلات بارداری و زایمان
 6. Dr.Shahsavarani

  عوامل خطر ساز ابتلا به اتیسم: سن والدین

  عوامل خطر ساز ابتلا به اتیسم: سن والدین
 7. Dr.Shahsavarani

  علائم اختلالات طیف اوتیسم بر اساس DSM-5: بخش 2

  علائم اختلالات طیف اوتیسم بر اساس DSM-5: بخش 2
 8. Dr.Shahsavarani

  5 نکته اصلی موفقیت در زندگی

  5 نکته اصلی موفقیت در زندگی
 9. Dr.Shahsavarani

  پاداش موفقیت در زندگی

  پاداش موفقیت در زندگی
 10. Dr.Shahsavarani

  روان‌درمانی روان‌پویشی (PDT): سودمندی‌ها و موانع 2020

  روان‌درمانی روان‌پویشی (PDT): سودمندی‌ها و موانع 2020روان‌درمانی روان‌پویشی (PDT): سودمندی‌ها و موانع 2020پژوهشگران دانشگاه پزشکی ییل ایالات متحده امریکا در نوشتاری مروری به بررسی وضعیت فعلی نظام‌های روان‌درمانی روان‌پویشی(PDT)، میزان بازدهی، و چالش‌های موجود در گسترش این شیوه‌های...
 11. Dr.Shahsavarani

  بررسی تاثیر عوامل تراتوژنیک بر جنین انسان: بخش یازدهم

  بررسی تاثیر عوامل تراتوژنیک بر جنین انسان: بخش یازدهم
 12. Dr.Shahsavarani

  بررسی تاثیر عوامل تراتوژنیک بر جنین انسان: بخش ششم

  بررسی تاثیر عوامل تراتوژنیک بر جنین انسان: بخش ششممنبع: وب سایت رسمی انستیتو رزا مایند IPBSES
 13. Dr.Shahsavarani

  بررسی تاثیر عوامل تراتوژنیک بر جنین انسان: بخش پنجم

  بررسی تاثیر عوامل تراتوژنیک بر جنین انسان: بخش پنجممنبع: وب سایت رسمی انستیتو رزا مایند IPBSES
 14. Dr.Shahsavarani

  بررسی تاثیر عوامل تراتوژنیک بر جنین انسان: بخش چهارم

  بررسی تاثیر عوامل تراتوژنیک بر جنین انسان: بخش چهارممنبع: وب سایت رسمی انستیتو رزا مایند IPBSES
 15. Dr.Shahsavarani

  بررسی تاثیر عوامل تراتوژنیک بر جنین انسان: بخش سوم

  بررسی تاثیر عوامل تراتوژنیک بر جنین انسان: بخش سوممنبع: وب سایت رسمی انستیتو رزا مایند IPBSES
 16. Dr.Shahsavarani

  بررسی تاثیر عوامل تراتوژنیک بر جنین انسان: بخش دوم

  بررسی تاثیر عوامل تراتوژنیک بر جنین انسان: بخش دوممنبع: وب سایت رسمی انستیتو رزا مایند IPBSES
 17. Dr.Shahsavarani

  بررسی تاثیر عوامل تراتوژنیک بر جنین انسان: بخش اول

  بررسی تاثیر عوامل تراتوژنیک بر جنین انسان: بخش اولمنبع: وب سایت انستیتو رزا مایند IPBSES
بالا