it

 1. F

  اولویت اول و دوم محلات منطقه پنج شهرتهران درسال 1392 -003

  اولویت اول و دوم محلات منطقه پنج شهرتهران درسال 1392 -003
 2. Dr.Shahsavarani

  گرم کردن رزمی

  تمرینات ورزشی گرم کردن رزمیروش اجرا: هر یک از تمرینات را به مدت 30 ثانیه تکرار کرده و بدون مکث، تمرین بعدی را بلافاصله پشت سر آن انجام دهید. در تمرینات جهت دار (راست و چپ) برای هر طرف 30 ثانیه آن حرکت را انجام دهید.نکته :cool:: تمرینات گرم کردن به ویژه برای کاهش استرس و بازگرداندن فرم بدن...
 3. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: فرآیند سوم، تماس با زمان حال-05

  درمان پذیرش و تعهد ACT: فرآیند سوم، تماس با زمان حال-05
 4. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: فرآیند دوم، کاهش آمیختگی شناختی-03

  درمان پذیرش و تعهد ACT: فرآیند دوم، کاهش آمیختگی شناختی-03 تضعیف دلیل یابی
 5. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: فرآیند اول، پذیرش و تمایل -03

  درمان پذیرش و تعهد ACT: فرآیند اول، پذیرش و تمایل -03
 6. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: فرآیند اول، پذیرش و تمایل -02

  درمان پذیرش و تعهد ACT: فرآیند اول، پذیرش و تمایل -02
 7. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: نظریه چهارچوب ارتباطی RFT - بخش اول

  درمان پذیرش و تعهد ACT: نظریه چهارچوب ارتباطی RFT - بخش اول
 8. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: رفتارگرایی در ACT

  درمان پذیرش و تعهد ACT: رفتارگرایی در ACT
 9. Dr.Shahsavarani

  عوامل خطر ساز ابتلا به اتیسم: بیماری های بارداری مادر

  عوامل خطر ساز ابتلا به اتیسم: بیماری های بارداری مادر
 10. Dr.Shahsavarani

  عوامل خطر ساز ابتلا به اتیسم: جنسیت

  عوامل خطر ساز ابتلا به اتیسم: جنسیت
 11. Dr.Shahsavarani

  عوامل خطر ساز ابتلا به اتیسم: ژنتیک

  عوامل خطر ساز ابتلا به اتیسم: ژنتیک
 12. Dr.Shahsavarani

  پاتوفیزیولوژی اختلالات طیف اوتیسم

  پاتوفیزیولوژی اختلالات طیف اوتیسم
 13. Dr.Shahsavarani

  سطوح مختلف اختلال اوتیسم

  سطوح مختلف اختلال اوتیسم
 14. Dr.Shahsavarani

  علائم اختلالات طیف اوتیسم بر اساس DSM-5: بخش 2

  علائم اختلالات طیف اوتیسم بر اساس DSM-5: بخش 2
 15. Dr.Shahsavarani

  علائم اختلالات طیف اوتیسم بر اساس DSM-5: بخش 1

  علائم اختلالات طیف اوتیسم بر اساس DSM-5: بخش 1
 16. Dr.Shahsavarani

  درون نگری و برون نگری: یونگ

  درون نگری و برون نگری: یونگ
 17. Dr.Shahsavarani

  تکنیک‌ های افزایش فعالیت بدنی

  تکنیک‌ های افزایش فعالیت بدنی
 18. Dr.Shahsavarani

  راز اصلی موفقیت

  راز اصلی موفقیت
 19. Dr.Shahsavarani

  اختلالات طیف اوتیسم: مقدمه-1

  اختلالات طیف اوتیسم: مقدمه-1منبع: وب سایت رسمی انستیتو رزا مایند IPBSES
 20. Dr.Shahsavarani

  5 نکته اصلی موفقیت در زندگی

  5 نکته اصلی موفقیت در زندگی
بالا