عقب ماندگی ذهنی

  1. Dr.Shahsavarani

    عوامل خطر ساز ابتلا به اتیسم: سابقه خانوادگی

    عوامل خطر ساز ابتلا به اتیسم: سابقه خانوادگی
  2. Dr.Shahsavarani

    علائم اختلالات طیف اوتیسم بر اساس DSM-5: بخش 4

    علائم اختلالات طیف اوتیسم بر اساس DSM-5: بخش 4
بالا