vs

 1. K

  انتخاب 50 شرکت فعال تر بورس

  22 - چگونه پنجاه شرکت فعال‌ترانتخاب می‌شوند؟انتخاب 50 شرکت فعال‌تر بورس براساس شش معیار، در دوره‌های سه‌ماهه صورت می‌گیرد که همة این معیارها در رابطه با میزان نقدشوندگی سهام است. این معیارها عبارتند از: 1- تعداد سهام معامله شده، 2- ارزش سهام معامله شده، 3- تعداد روزهای معامله، 4- دفعات...
 2. K

  21 - پنجاه شرکت فعال‌تر بورس

  21 - پنجاه شرکت فعال‌تر بورس به چه معنی است؟منظور از 50 شرکت فعال‌تر بورس شرکت‌هایی هستند که قدرت نقدشوندگی سهامشان نسبت به سایر شرکت‌ها بیشتر باشد. به عبارت دیگر تقاضا برای سهام این شرکت‌ها از سایر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس بیشتر است.
 3. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: تحلیل رفتار کاربردی ABA- بخش دوم

  درمان پذیرش و تعهد ACT: تحلیل رفتار کاربردی ABA- بخش دوم
 4. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: رفتارگرایی در ACT

  درمان پذیرش و تعهد ACT: رفتارگرایی در ACT
بالا