ورزش روزانه

 1. Dr.Shahsavarani

  تمرینات کششی اصلاح تنفسی

  تمرینات کششی اصلاح تنفسیروش اجرا: نحوه اجرا، مدت زمان و تعداد دفعات تکرار هر تمرین زیر آن درج شده است.شدت تمرین: 1 از 5سودمندی تمرینات کششی:love:: کاهش استرس، بازگشت فرم بدن به حالت متناسب، کاهش خستگی، اصلاح خواب با اجرای تمرینات کششی شب پیش از خواب، انرژی شروع روز با اجرای کششی پس از...
 2. Dr.Shahsavarani

  تمرینات کششی یونو (جونو) تمام بدن

  تمرینات کششی یونو (جونو) تمام بدنروش اجرا: تعداد اجرا در هر ست، تعداد ست، و فاصله استراحت (rest) بین تمرین با تمرین بعدی، زیر هر حرکت نوشته شده است.شدت تمرین: 2 از 5سودمندی تمرینات کششی:love:: کاهش استرس، بازگشت فرم بدن به حالت متناسب، کاهش خستگی، اصلاح خواب با اجرای تمرینات کششی شب پیش...
 3. K

  علایم ترک سیگار و راهکار ها - 4

  علایم ترک سیگار و راهکار ها - 4
 4. Dr.Shahsavarani

  سودمندی‌‌های فعالیت ورزشی روزانه

  سودمندی‌‌های فعالیت ورزشی روزانه
 5. Dr.Shahsavarani

  تکنیک‌ های افزایش فعالیت بدنی

  تکنیک‌ های افزایش فعالیت بدنی
بالا