to

 1. F

  اولویت اول و دوم محلات منطقه پنج شهرتهران درسال 1392 -008

  اولویت اول و دوم محلات منطقه پنج شهرتهران درسال 1392 -008
 2. Dr.Shahsavarani

  اصول تغذیه در دوران بارداری: جدول مواد غذایی در بارداری و شیردهی 03

  اصول تغذیه در دوران بارداری: جدول مواد غذایی در بارداری و شیردهی 03
 3. Dr.Shahsavarani

  اصول تغذیه در دوران بارداری: توصیه های قبل از بارداری 02

  اصول تغذیه در دوران بارداری: توصیه های قبل از بارداری 02
 4. Dr.Shahsavarani

  گرم کردن رزمی

  تمرینات ورزشی گرم کردن رزمیروش اجرا: هر یک از تمرینات را به مدت 30 ثانیه تکرار کرده و بدون مکث، تمرین بعدی را بلافاصله پشت سر آن انجام دهید. در تمرینات جهت دار (راست و چپ) برای هر طرف 30 ثانیه آن حرکت را انجام دهید.نکته :cool:: تمرینات گرم کردن به ویژه برای کاهش استرس و بازگرداندن فرم بدن...
 5. Dr.Shahsavarani

  چهل فکر سمی: فکر سمی 39، حرف مرد يكی است، هيچ وقت زير قولت نزن

  چهل فکر سمی: فکر سمی 39، حرف مرد يكی است، هيچ وقت زير قولت نزن
 6. Dr.Shahsavarani

  چهل فکر سمی: فکر سمی 20، قربانی، هميشه قربانی است

  چهل فکر سمی: فکر سمی 20، قربانی، هميشه قربانی است
 7. Dr.Shahsavarani

  چهل فکر سمی: فکر سمی 19، تنها پول و موفقيت، خوشبختی می آورند

  چهل فکر سمی: فکر سمی 19، تنها پول و موفقيت، خوشبختی می آورند
 8. Dr.Shahsavarani

  چهل فکر سمی: فکر سمی 16، احساساتت را بروز نده.

  چهل فکر سمی: فکر سمی 16، احساساتت را بروز نده.
 9. Dr.Shahsavarani

  چهل فکر سمی: فکر سمی 3،بهتر است عقده دلت را خالی كنی

  چهل فکر سمی: فکر سمی 3،بهتر است عقده دلت را خالی كنی
 10. Dr.Shahsavarani

  چهل فکر سمی: فکر سمی 2، به نفع توست كه ديگران را كنترل كنی

  چهل فکر سمی: فکر سمی 2، به نفع توست كه ديگران را كنترل كنی
 11. Dr.Shahsavarani

  چهل فکر سمی: فکر سمی 1، تفريح اتلاف وقت است

  چهل فکر سمی: فکر سمی 1، تفريح اتلاف وقت است
 12. Dr.Shahsavarani

  چهل فکر سمی: مقدمه

  چهل فکر سمی: مقدمه
 13. Dr.Shahsavarani

  چرخه های زیستی در مدیریت زمان: 07

  چرخه های زیستی در مدیریت زمان: 07
 14. Dr.Shahsavarani

  بهداشت خواب: درمان گردن درد حین خواب

  بهداشت خواب: درمان گردن درد حین خواب
 15. Dr.Shahsavarani

  بهداشت خواب: نمی توانم بخوابم!

  بهداشت خواب: نمی توانم بخوابم!
 16. Dr.Shahsavarani

  انواع مداخلات درمان، توانبخشی و آموزشی اتیسم

  انواع مداخلات درمان، توانبخشی و آموزشی اتیسم
 17. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: چرا اکت دیر مشهور شد؟

  درمان پذیرش و تعهد ACT: چرا اکت دیر مشهور شد؟
بالا