سالمندی سالم

  1. F

    اولویت اول و دوم محلات منطقه یک شهرتهران در سال 1392- 006

    اولویت اول و دوم محلات منطقه یک شهرتهران در سال 1392- 006
  2. Dr.Shahsavarani

    کاهش مصرف پروتیئن و آمینواسید: افزایش طول‌عمر2021

    پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیای جنوبی ایالات متحده امریکا و انستیتو سرطان میلان ایتالیا در پژوهشی مروری به بررسی تاثیرات کاهش مصرف پروتیئن و آمینواسیدها بر عمر و بیماری پرداختند.ضرورت کاهش مصرف پروتئین در رژیم رژیم کاهش مصرف پروتئین نوعی رژیم غذایی است که فشار کمتری به کلیه وارد می کند. به همین...
بالا