ma

 1. Dr.Shahsavarani

  تمرینات کششی بر خلاف جاذبه (شماره 2)

  تمرینات کششی بر خلاف جاذبه (شماره 2)روش اجرا: هر تمرین را در هر جهت 20 ثانیه به آرامی انجام دهید.شدت تمرین: 1 از 5سودمندی تمرینات کششی:love:: کاهش استرس، بازگشت فرم بدن به حالت متناسب، کاهش خستگی، اصلاح خواب با اجرای تمرینات کششی شب پیش از خواب، انرژی شروع روز با اجرای کششی پس از بیدار...
 2. Dr.Shahsavarani

  چهل فکر سمی: فکر سمی 28، هميشه برای بردن بازی كن

  چهل فکر سمی: فکر سمی 28، هميشه برای بردن بازی كن
 3. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: نظریه چهارچوب ارتباطی RFT - بخش هفتم

  درمان پذیرش و تعهد ACT: نظریه چهارچوب ارتباطی RFT - بخش هفتم
بالا