for

 1. Dr.Shahsavarani

  مراحل خواب عمیق (N-REM)

  مراحل خواب عمیق (N-REM)
 2. Dr.Shahsavarani

  تمرینات کششی ایستاده

  تمرینات کششی ایستادهروش اجرا: هر تمرین را در هر جهت 30 ثانیه به آرامی انجام دهید.شدت تمرین: 1 از 5سودمندی تمرینات کششی:love:: کاهش استرس، بازگشت فرم بدن به حالت متناسب، کاهش خستگی، اصلاح خواب با اجرای تمرینات کششی شب پیش از خواب، انرژی شروع روز با اجرای کششی پس از بیدار شدنتوجه: 1...
 3. Dr.Shahsavarani

  چهل فکر سمی: فکر سمی 15، تنبيه بهترين تربيت است.

  چهل فکر سمی: فکر سمی 15، تنبيه بهترين تربيت است.
 4. Dr.Shahsavarani

  چهل فکر سمی: فکر سمی 13، اگر می خواهی كارها درست پيش بروند، خودت آنها را انجام بده.

  چهل فکر سمی: فکر سمی 13، اگر می خواهی كارها درست پيش بروند، خودت آنها را انجام بده.
 5. Dr.Shahsavarani

  چهل فکر سمی: فکر سمی 12، به هرچه می خواهی، می رسی!

  چهل فکر سمی: فکر سمی 12، به هرچه می خواهی، می رسی!
 6. Dr.Shahsavarani

  چهل فکر سمی: فکر سمی 11، جواب ابلهان خاموشی است

  چهل فکر سمی: فکر سمی 11، جواب ابلهان خاموشی است
 7. Dr.Shahsavarani

  چهل فکر سمی: فکر سمی 10، صداقت محض بهترين سياست است

  چهل فکر سمی: فکر سمی 10، صداقت محض بهترين سياست است
 8. Dr.Shahsavarani

  چهل فکر سمی: فکر سمی 5، مهربانی بر نامهربانی پيروز خواهد شد.

  چهل فکر سمی: فکر سمی 5، مهربانی بر نامهربانی پيروز خواهد شد.
 9. Dr.Shahsavarani

  چرخه های زیستی در مدیریت زمان: 10

  چرخه های زیستی در مدیریت زمان: 10
 10. Dr.Shahsavarani

  چرخه های زیستی در مدیریت زمان: 08

  چرخه های زیستی در مدیریت زمان: 08
 11. Dr.Shahsavarani

  چرخه های زیستی در مدیریت زمان: 07

  چرخه های زیستی در مدیریت زمان: 07
 12. Dr.Shahsavarani

  چرخه های زیستی در مدیریت زمان: 06

  چرخه های زیستی در مدیریت زمان: 06
 13. Dr.Shahsavarani

  چرخه های زیستی در مدیریت زمان: 05

  چرخه های زیستی در مدیریت زمان: 05
 14. Dr.Shahsavarani

  چرخه های زیستی در مدیریت زمان: 01

  چرخه های زیستی در مدیریت زمان: 01
 15. Dr.Shahsavarani

  بهداشت خواب: درمان خر و پف

  بهداشت خواب: درمان خر و پف
 16. Dr.Shahsavarani

  کاهش مصرف پروتیئن و آمینواسید: افزایش طول‌عمر2021

  پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیای جنوبی ایالات متحده امریکا و انستیتو سرطان میلان ایتالیا در پژوهشی مروری به بررسی تاثیرات کاهش مصرف پروتیئن و آمینواسیدها بر عمر و بیماری پرداختند.ضرورت کاهش مصرف پروتئین در رژیم رژیم کاهش مصرف پروتئین نوعی رژیم غذایی است که فشار کمتری به کلیه وارد می کند. به همین...
بالا