دکتر فرزانه هومن روانشناسی بالینی

 1. Dr.Shahsavarani

  عوامل خطر ساز ابتلا به اتیسم: سابقه خانوادگی

  عوامل خطر ساز ابتلا به اتیسم: سابقه خانوادگی
 2. Dr.Shahsavarani

  عوامل خطر ساز ابتلا به اتیسم: ژنتیک

  عوامل خطر ساز ابتلا به اتیسم: ژنتیک
 3. Dr.Shahsavarani

  تعریف اختلالات طیف اوتیسم: بخش اول

  تعریف اختلالات طیف اوتیسم: بخش اول
 4. Dr.Shahsavarani

  اختلالات طیف اوتیسم: مقدمه-2

  اختلالات طیف اوتیسم: مقدمه-2
 5. Dr.Shahsavarani

  اختلالات طیف اوتیسم: مقدمه-1

  اختلالات طیف اوتیسم: مقدمه-1منبع: وب سایت رسمی انستیتو رزا مایند IPBSES
بالا