دکتر فرزانه هومن اختلالات اوتیسم

 1. Dr.Shahsavarani

  چک لیست های مفاهیم برای تشخیص اتیسم: 03

  چک لیست های مفاهیم برای تشخیص اتیسم: 03
 2. Dr.Shahsavarani

  تشخیص اتیسم با آزمایش پزشکی: 01

  تشخیص اتیسم با آزمایش پزشکی: 01
 3. Dr.Shahsavarani

  عوامل خطر ساز ابتلا به اتیسم: بیماری های بارداری مادر

  عوامل خطر ساز ابتلا به اتیسم: بیماری های بارداری مادر
 4. Dr.Shahsavarani

  تعریف اختلالات طیف اوتیسم: بخش اول

  تعریف اختلالات طیف اوتیسم: بخش اول
بالا