دکتر امیر محمد شهسوارانی مربی دفاع شخصی

 1. Dr.Shahsavarani

  زمان بندی تمرینات سالانه ورزشی تیم ها برای مربیان 019

  زمان بندی تمرینات سالانه ورزشی تیم ها برای مربیان 019
 2. Dr.Shahsavarani

  زمان بندی تمرینات سالانه ورزشی تیم ها برای مربیان 001

  زمان بندی تمرینات سالانه ورزشی تیم ها برای مربیان 001
 3. Dr.Shahsavarani

  گرم کردن رزمی

  تمرینات ورزشی گرم کردن رزمیروش اجرا: هر یک از تمرینات را به مدت 30 ثانیه تکرار کرده و بدون مکث، تمرین بعدی را بلافاصله پشت سر آن انجام دهید. در تمرینات جهت دار (راست و چپ) برای هر طرف 30 ثانیه آن حرکت را انجام دهید.نکته :cool:: تمرینات گرم کردن به ویژه برای کاهش استرس و بازگرداندن فرم بدن...
 4. Dr.Shahsavarani

  سودمندی‌‌های فعالیت ورزشی روزانه

  سودمندی‌‌های فعالیت ورزشی روزانه
 5. Dr.Shahsavarani

  تکنیک‌ های افزایش فعالیت بدنی

  تکنیک‌ های افزایش فعالیت بدنی
بالا