دکتر امیر محمد شهسوارانی درمان پذیرش و تعهد act

 1. Dr.Shahsavarani

  چهارچوب فرمول بندی در درمان پذیرش و تعهد ACT، بخش 2

  چهارچوب فرمول بندی در درمان پذیرش و تعهد ACT، بخش 2
 2. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: فرآیند ششم، اقدام متعهدانه-02

  درمان پذیرش و تعهد ACT: فرآیند ششم، اقدام متعهدانه-02
 3. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: فرآیند سوم، تماس با زمان حال-05

  درمان پذیرش و تعهد ACT: فرآیند سوم، تماس با زمان حال-05
 4. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: نظریه چهارچوب ارتباطی RFT - بخش هفتم

  درمان پذیرش و تعهد ACT: نظریه چهارچوب ارتباطی RFT - بخش هفتم
 5. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: نظریه چهارچوب ارتباطی RFT - بخش ششم

  درمان پذیرش و تعهد ACT: نظریه چهارچوب ارتباطی RFT - بخش ششم
بالا