دکتر امیر محمد شهسوارانی درمان اوتیسم

  1. Dr.Shahsavarani

    علائم اختلالات طیف اوتیسم بر اساس DSM-5: بخش 3

    علائم اختلالات طیف اوتیسم بر اساس DSM-5: بخش 3
  2. Dr.Shahsavarani

    تعریف اختلالات طیف اوتیسم: بخش دوم

    تعریف اختلالات طیف اوتیسم: بخش دوم
بالا