برنامه اختصاصی

  1. K

    روش مطالعه درس عربی برای کنکور 2

    روش مطالعه درس عربی برای کنکور 2تهیه یک کتاب کمک آموزشی خوبداشتن یک منبع کمک آموزشی خوب تو رو از سردرگمی نجات میده و ما برای اینکه بتونیم مطالب کتاب درسی رو خیلی خوب یاد بگیریم. منبعی که از همه نظر کامل باشه و متن روانی برای تو داشته باشه. کتابی که بتونی به راحتی به وسیله اون قواعد عربی رو...
  2. K

    آموزش مدیریت زمان به فرزندان

بالا