au

 1. Dr.Shahsavarani

  اصول تغذیه در دوران بارداری: دستورات تغذیه پیش از بارداری برای زنان چاق 02

  اصول تغذیه در دوران بارداری: دستورات تغذیه پیش از بارداری برای زنان چاق 02
 2. Dr.Shahsavarani

  تمرینات کششی ایستاده

  تمرینات کششی ایستادهروش اجرا: هر تمرین را در هر جهت 30 ثانیه به آرامی انجام دهید.شدت تمرین: 1 از 5سودمندی تمرینات کششی:love:: کاهش استرس، بازگشت فرم بدن به حالت متناسب، کاهش خستگی، اصلاح خواب با اجرای تمرینات کششی شب پیش از خواب، انرژی شروع روز با اجرای کششی پس از بیدار شدنتوجه: 1...
 3. Dr.Shahsavarani

  اختلالات طیف اوتیسم: مقدمه-2

  اختلالات طیف اوتیسم: مقدمه-2
بالا