افزایش دفت و تمرکز حواس در دانش آموزان

  1. K

    افزایش دفت و تمرکز حواس در دانش آموزان

    6 راه برای افزایش دقت و تمرکز حواس در دانش‌آموزان1- تهیه لیست و یادداشت کردن کار‌ها و تکالیف مربوطه که توسط معلم ارائه می‌شود.2- خستگی زیاد موجب عدم تمرکز است بنابراین کمی استراحت لازم است.3- اعتماد به نفس دانش‌آموز را با تشویق کردن افزایش دهید.4 - خنده باعث آرامش و تمرکز حواس...
بالا