یادگیری اجتماعی

 1. F

  بررسی گام های مداخله سنجش عدالت در سطوح مشارکت 002

  بررسی گام های مداخله سنجش عدالت در سطوح مشارکت 002
 2. Dr.Shahsavarani

  فقط هر شب 15 دقیقه مطالعه

  فقط هر شب 15 دقیقه مطالعه
 3. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: نظریه چهارچوب ارتباطی RFT - بخش هشتم

  درمان پذیرش و تعهد ACT: نظریه چهارچوب ارتباطی RFT - بخش هشتم
بالا