po

 1. Dr.Shahsavarani

  زمان بندی تمرینات سالانه ورزشی تیم ها برای مربیان 022

  زمان بندی تمرینات سالانه ورزشی تیم ها برای مربیان 022
 2. Dr.Shahsavarani

  زمان بندی تمرینات سالانه ورزشی تیم ها برای مربیان 008

  زمان بندی تمرینات سالانه ورزشی تیم ها برای مربیان 008
 3. Dr.Shahsavarani

  تمرینات کششی تعادل بهتر

  تمرینات کششی تعادل بهترروش اجرا: هر تمرین را در هر جهت 30 ثانیه به آرامی انجام دهید.شدت تمرین: 3 از 5سودمندی تمرینات کششی:love:: کاهش استرس، بازگشت فرم بدن به حالت متناسب، کاهش خستگی، اصلاح خواب با اجرای تمرینات کششی شب پیش از خواب، انرژی شروع روز با اجرای کششی پس از بیدار شدنتوجه: 1...
 4. Dr.Shahsavarani

  بهداشت خواب: رفلاکس اسید معده حین خواب

  بهداشت خواب: رفلاکس اسید معده حین خواب
 5. Dr.Shahsavarani

  تمرینات کششی افزایش انعطاف

  تمرینات کششی افزایش انعطافروش اجرا: هر تمرین را در هر 30 ثانیه به آرامی انجام دهید.شدت تمرین: 3 از 5سودمندی تمرینات کششی:love:: کاهش استرس، بازگشت فرم بدن به حالت متناسب، کاهش خستگی، اصلاح خواب با اجرای تمرینات کششی شب پیش از خواب، انرژی شروع روز با اجرای کششی پس از بیدار شدنتوجه: 1...
 6. Dr.Shahsavarani

  چهل فکر سمی: فکر سمی 25، وقتی آرزوهای بلند پروازانه داريم، حداكثر تلاشمان را به خرج می دهيم

  چهل فکر سمی: فکر سمی 25، وقتی آرزوهای بلند پروازانه داريم، حداكثر تلاشمان را به خرج می دهيم
 7. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: بافتارگرایی کارکردی-2

  درمان پذیرش و تعهد ACT: بافتارگرایی کارکردی-2
بالا